Trzy dekady brzeskiego towarzystwa Kresowian w Brzegu.

Biesiada kresowa, uroczysty koncert oraz okolicznościowe nabożeństwo – to najważniejsze punkty jubileuszu 30-lecia Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ta pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna od trzech dekad skupia zarówno byłych mieszkańców dawnych ziem polskich, jak również lokalnych sympatyków. Uroczyste obchody rozpoczęły się 26.10.2019 r. od kresowej biesiady. W restauracji „Herbowa” licznie zgromadzili się członkowie…

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Brzeg, dnia  23 października  2019 r.                    Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego                                                                                                            O g ł o s z e n i e           Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu  30 października  2019 r.  o godz. 10 00   w Muzeum Piastów  Śląskich  w Brzegu  odbędzie  się IX posiedzenie  Rady …

SZUKAMY STAŻYSTY

  Starostwo Powiatowe w Brzegu przyjmie  3 osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku technik prac biurowych w Wydziałach: Organizacyjno-Prawym (wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi komputera) – 2 osoby; Inwestycji i Rozwoju (wymagania: wykształcenie średnie,   umiejętność obsługi komputera, arkuszy kalkulacyjnych) -1 osoba. Ponadto chętne osoby powinny spełniać wymagania dla osób kierowanych na staż…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 R.

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje Pozarządowe brak opinii

 

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dziś w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu uhonorowano nauczycieli i dyrektorów szkół naszych placówek. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie w południe. Po krótkim występie artystycznym starosta brzeski Jacek Monkiewicz wręczył wybranym osobom kwiaty, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. – W tym wyjątkowym dniu życzę, aby nigdy nie brakło Wam nowatorskich pomysłów;…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Brzeg, dnia 9 października 2019 r.     OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.…