Brzeg, dnia 06.03.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) w zakresie kultury –

kwota przyznanej dotacji 24.310 zł.

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”

ul. Zamkowa 8

49-345 Skorogoszcz

Ognisko Patriotyzmu 4.900
2.

 

Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

XII Festiwal  Piosenki Osób

z Niepełnosprawnością „JESTEŚMY TU”

5.000
3. Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

II muzyczny piknik pod cisem – noc Świętojańska 4.410
4. Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

Żłobizna

ul. Konwaliowa 9

49-300 Brzeg

Kultura bez granic: Kochamy własną, ale poznajemy też inne kultury 5.000
5. Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”

Brzezina 65

49-300 Brzeg

Jarmark Bożonarodzeniowy w Brzezinie 5.000

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę