Dni Kultury Kresowej

Kresowe świętowanie

Już tradycyjnie w październiku odbywają się w powiecie brzeskim Dni Kultury Kresowej. 23 października br. w Brzeskim Centrum Kultury można było wysłuchać ciekawych prelekcji o tematyce kresowej oraz obejrzeć trzy filmy pt. „Kresowiacy w Brzegu”, Brzegu Kresy” oraz „Kresy-historia niezapomniana” ukazujące losy kilku brzeżan pochodzących z kresów. Poniżej znajdują się linki do filmów: https://www.youtube.com/watch?v=myu78Ss6dHc https://www.youtube.com/watch?v=a7BUcJoH264…

logo

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 1038, 1243, 1535), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu…

wydział komunikacji czynny od poniedziałku 18.10 w nowej siedzibie

Nowa siedziba Wydziału Komunikacji gotowa na petentów. Ruszamy od poniedziałku

Usprawnienie rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy, to główne powody, dla których władze Powiatu Brzeskiego zdecydowały się na modernizację pomieszczeń po byłej sali bankietowej byłego internatu. Obecnie to przejrzysty i ogólnodostępny lokal w formie otwartego biura (tzw. open space). Dziś (15.10) Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz wraz z radnymi i zaproszonymi gośćmi oglądali gotowy na…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Ofiar Katynia, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6840.2.5.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb Centrum, dla której…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Ofiar Katynia, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6840.2.6.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, obręb Centrum, zabudowana, o pow. 0,9022 ha, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, lokal nr 16, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6845.2.39.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11,…

inauguracja roku akademickiego

Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022 – jubileusz XX-lecia WSHE w Brzegu

 Dziś (9 października) w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna zainaugurowała nowy rok akademicki 2021/2022 połączony z obchodami dwudziestolecia istnienia uczelni w powiecie brzeskim. W uroczystej inauguracji udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, władze samorządowe. W imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza w inauguracji udział wzięła Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska, życząc…

logo

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat BRZESKI, w ramach którego prowadzą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Materiały można pobrać bezpośrednio…