logo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 grudnia 2021r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 grudnia 2021r. informujące o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”     Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o…

logo

Zmienia się sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, przy dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej Starosta Powiatu Brzeskiego na podstawie art. 28a. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) informuje, iż od dnia 7.12.2021 r. do odwołania zmienia się sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,…

logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

  UCHWAŁA NR XXXI/234/21 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 1038, 1243, 1535) uchwala się,…

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Izba Administracji Skarbowej w Opolu zachęca do skorzystania z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Wizytę w urzędzie skarbowym można umówić poprzez stronę wizyta.podatki.gov.pl <https://wizyta.podatki.gov.pl/>, a także telefonicznie pod numerem telefonu: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu 77…

logo

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Brzeg, dnia 26 listopada 2021 r.     Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu     Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

Uchwała nr 421/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 listopada 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

UCHWAŁA NR 421 / 2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 listopada 2021 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji…

Rocznica Odzyskania Niepodległości akademia Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

Rocznica bliska sercom wszystkich Polaków

Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas Polaków jednym z najważniejszych świąt państwowych.  Po 103 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Każdego roku 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej,…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

 

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje Pozarządowe brak opinii