Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 649/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia

Brzeg, dnia 06.04.2023 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

I ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa -działka w Brzegu

    STAROSTA BRZESKI Robotnicza 20 49-300 Brzeg   Brzeg, dnia 6.04.2023 r. G.6821.3.3.2022   Starosta Brzeski  ogłasza I ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczony jest udział 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa,…

Nieodpłatna pomoc prawna

Zachęcamy do rejestracji telefonicznej pod numerem 77 4447914 na n/w specjalizacje, Stowarzyszenie SURSUM CORDA w miesiącu kwietniu 2023 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskimi, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu pełni  wybrane dyżury ze specjalizacji: Punkt NPP Lewin Brzeski: 3 kwietnia,  godziny porad: 10 – 14  –  prawo pomoc rodzinom wychowującym dzieci z…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 639/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 15.03.2023 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 1 marca 2023 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres 7 dni…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 632/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…