Prognoza jakości powietrza Państwowego Instytutu Badawczego

W związku z dbałością tutejszego urzędu o udostępnienie Państwu możliwości zapoznawania się na bieżąco ze stanem jakości powietrza na terytorium Polski, od dnia dzisiejszego w zakładkach znajdujących sią na stronie głównej Starostwa (po lewej stronie) znajduje się link do Prognoz jakości powietrza Państwowego Instytutu Badawczego. Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Brzeg, dnia 03.04.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

“Od morza do morza-historia Polski i Litwy pod rządami Jagiellonów”

Dziś w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu odbył się konkurs historyczny pn. „Od morza do morza-historia Polski i Litwy pod rządami Jagiellonów”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu był Wojciech Wolak-nauczyciel Historii w I LO w Brzegu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego, Brzeg

Brzeg, dnia 27.03.2019 r. G.6845.2. 13.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 2. Opis nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone jest pomieszczenie biurowe nr 021 o pow. 20,03 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanego…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg

Brzeg, dnia 27.03.2019 r. G.6845.2.13a.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 2. Opis nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone jest pomieszczenie biurowe nr 022 o pow. 12,63 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanego na…

Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji

UCHWAŁA NR 47/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr III/35/19 Rady Powiatu…