logo

Brzeg, dnia 30.11.2022 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.   Lista rankingowa zgłoszonych ofert:   Lp. Pozycja rankingowa…

logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Uchwała Nr XLV/313/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała stanowi roczny program współpracy Powiatu Brzeskiego w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

  UCHWAŁA NR 584/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.…

logo

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 R.

 

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje Pozarządowe brak opinii

 

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-lokal ul. Kard. Wyszyńskiego 23, Brzeg

Brzeg, dnia 12 października 2022 r. G.6845.2.52.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona w Brzegu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11,…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działka Brzeg, południe

Brzeg, dnia 12 października 2022 r. G.6840.2.7.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 4, o łącznej powierzchni 0,6706 ha, składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków…

Kolejny projekt zrealizowany przez powiat

Dziś (6 października br.) dokonano oficjalnego otwarcia kolejnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w miejscowości Stroszowice znajdującej się na terenie Gminy Lewin Brzeski, która również współfinansowała tę inwestycję. W otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Mankiewicz Etatowy Członek Zarządu Arleta Kostrzewa oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.…

Powiat stawia na bezpieczeństwo pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Brzeski otrzymał niemal 700 tysięcy złotych na przebudowę 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. 5 października br. dokonano oficjalnego otwarcia przejścia w Czepielowicach przy Szkole Podstawowej łączącej szkołę z boiskiem sportowym na drodze powiatowej nr 1143 O. To zadanie dofinansowała również Gmina Lubsza. Kolejne przejście dla pieszych…