Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 768/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 765/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.…

Uzupełniające wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02) www.brzeg-powiat.pl   UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU – LISTA KANDYDATÓW   Od dnia 1 lutego 2024 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji,…

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-działka nr 39/9 o pow. 0,2200 ha, położona w miejscowości Jeszkotle, gmina Grodków

Brzeg, dnia 24.01.2024 r. G.6820.4.2022   Starosta Brzeski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa, będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/9 o pow. 0,2200 ha, położona w…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 764/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o…

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III Kadencja 2022-2025

posiedzenie PRDPP z 29.03.2022 opinia PRDPP z dnia 17.05.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 11.04.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 07.06.2022 posiedzenie z 05.09.2022 opinia PRDPP z dnia 13.09.2022 opinia PRDPP z dnia 22.09.2022 r. posiedzenie z 03.11.2022 r. opinia z 23.01.2023 posiedzenie z 06.02.2023 opinia z 29.03.2023 posiedzenie z 24.04.2023 opinia z 31.10.2023 opinia z 09.01.2024…

Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 10 stycznia 2024 r.   Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego dnia 8 grudnia 2023 r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

Brzeg, dnia 5 stycznia 2024 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje należy…

Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 8 grudnia 2023 r.     Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach dwóch uzupełniających naborów kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonych w dniach odpowiednio 24 października 2023 r. i 14 listopada 2023…