Uzupełnienie składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 778/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 w związku z § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co…

Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego w wyborach uzupełniających wakaty

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH WAKATY     W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 1 lutego 2024 r. do 15 lutego 2024 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych…

Uzupełniające wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02) www.brzeg-powiat.pl   UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU – LISTA KANDYDATÓW   Od dnia 1 lutego 2024 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji,…

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III Kadencja 2022-2025

posiedzenie PRDPP z 29.03.2022 opinia PRDPP z dnia 17.05.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 11.04.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 07.06.2022 posiedzenie z 05.09.2022 opinia PRDPP z dnia 13.09.2022 opinia PRDPP z dnia 22.09.2022 r. posiedzenie z 03.11.2022 r. opinia z 23.01.2023 posiedzenie z 06.02.2023 opinia z 29.03.2023 posiedzenie z 24.04.2023 posiedzenie z 03.10.2023 opinia z 31.10.2023…

Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 10 stycznia 2024 r.   Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego dnia 8 grudnia 2023 r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła…

Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 8 grudnia 2023 r.     Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach dwóch uzupełniających naborów kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonych w dniach odpowiednio 24 października 2023 r. i 14 listopada 2023…

Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 14 listopada 2023 r.     Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego w dniu 24 października 2023 r., którego celem było uzupełnienie trzech wakatów,…

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie trzech wakatów

Brzeg, dnia 24 października 2023 r.     Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie trzech wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego w dniu 4 października 2023 r., którego celem było uzupełnienie trzech…

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie trzech wakatów

Brzeg, dnia 4 października 2023 r.     Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członka Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie trzech wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Uzupełnienie składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 721/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 w związku z § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co…