Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 474/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XXXV/257/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lutego…

logo

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II Kadencja 2019-2022

1. Opinia PRDPP z 19.03.2019 r. 2. Posiedzenie PRDPP z 04.04.2019 r. 3. Opinia PRDPP z 24.04.2019 r. 4. Posiedzenie PRDPP z 20.05.2019 r. 5. Opinia PRDPP z 28.05.2019 r. 6. Opinia PRDPP z 25.06.2019 r. 7. Posiedzenie PRDPP z 25.06.2019 r. 8. Posiedzenie PRDPP z 19.09.2019 r. 9. Opinia PRDPP z 16.10.2019 r. 10.…

Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 9 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów: Anna Głogowska — 4…

logo

Informacja o losowaniu kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, trwającego od 9 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:   Anna Głogowska — 4 głosy…

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Od dnia 9 lutego 2022 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji (II kadencja kończy się z upływem dnia 21 marca 2022 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

logo

Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Brzeg, dnia 20 stycznia 2022 r.   Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu   Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru i uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu odpowiednio 26 listopada 2021 r. i 3 stycznia 2022 r. , kartę…

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Brzeg, dnia 3 stycznia 2022 r.   Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu   Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu 26 listopada 2021 r., kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa…

logo

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Brzeg, dnia 26 listopada 2021 r.     Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu     Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…