Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu zaprasza na szkolenie pn „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie”.                                                        

Szkolenie skierowane jest do właścicieli, członków zarządu, kadry menadżerskiej, kierowników personalnych mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z powiatu brzeskiego, działających wyłącznie w branżach spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej , które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielonego w województwie opolskim w ramach działania 8.1.1 POKL w latach 2007-2010.                                                            W ramach projektu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidziano dwudniowe spotkania (piątek- sobota) w ciągu kolejnych 3 tygodni. Program zajęć to 46 godzin obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, stan prawny i przepisy dotyczące przedsiębiorców, dobre praktyki zarządzania, analiza funkcjonowania firmy, przeprowadzenie zmian organizacyjnych „krok po kroku”, tworzenie strategii zarządzania swoją firmą, audyt różnorodności. Zajęcia, które będą odbywać się w Brzegu    w dniach 4-5; 11-12; 18-19 października br. będą prowadzić wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy – dr Jarosław Rubin, Robert Kazimierowicz, Irena Sowińska.                                                                               Uczestnikom zapewnia się materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.                                                          Szkolenie , po spełnieniu wymogów regulaminowych, kończy się zaświadczeniem o podwyższeniu  kwalifikacji w zakresie zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie umożliwia również zdobycie certyfikatu na audytora wewnętrznego tj dodatkowych uprawnień zawodowych co ma istotne znaczenie przy poszukiwaniu pracy. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej www.mwsl.eu w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23,I p. Dopuszcza się także przesłanie skanu dokumentów drogą elektroniczną na adres zgorczynski@msl.com.pl                                                                                                        

 Dodatkowe

informacje:                                                                                                          

 Zbigniew Gorczyński (MWSLiT) 

 tel. 781 48 67 30                                                                                     

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

 tel. 077/ 444 17 78                    

  Mieczysław Niedźwiedź  077/444 17 94

 
Wydrukuj stronę