Minęły cztery lata pana pracy na stanowisku etatowego członka Zarządu Powiatu Brzeskiego. Jak pan podsumuje tą kadencję?

To był dla powiatu brzeskiego czas, który można podsumować jednym słowem – rozwój. Zrealizowaliśmy wiele kluczowych zadań, pozyskaliśmy bardzo dużo środków zewnętrznych. Wystarczy spojrzeć na wyremontowane gmachy szkół, zmodernizowany szpital, schronisko młodzieżowe, boiska, na których cały czas coś się dzieje. Tego cztery lata temu w dużym stopniu nie było. Powiat cały czas idzie naprzód, prężnie się rozwijając we wszystkich sektorach.

Był pan odpowiedzialny przez ten czas za nadzór nad niektórymi wydziałami starostwa. Zacznijmy od tych, które najczęściej odwiedzane są przez mieszkańców powiatu – budownictwo, ochrona środowiska, komunikacja – jak działają te wydziały?

Praca Wydziału Budownictwa to przede wszystkim wydawanie pozwoleń i rozwiązywanie problemów w oparciu o obowiązujące przepisy. O tym, że działa on sprawnie świadczą liczby – prawie 10 000 rozpatrzonych spraw w tej kadencji.

Ochrona środowiska to z kolei ciągłe stykanie się z ludźmi, którzy nie zawsze przestrzegają decyzji i przepisów. Analizujemy dokładnie każdy przypadek i staramy się o to, by nasz powiat, który słynie przecież z zieleni, był miejscem przyjaznym środowisku. Wiele spraw dotyczy tu wycinki drzew. Dbamy o to by wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Pozwolenia na wycinkę wydawane są tylko wtedy gdy są konieczne, a ponadto prowadzone są bieżące nasadzenia drzew.

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przez ostatnie cztery lata cały czas musiał się rozwijać, bo liczba spraw, którymi zajmują się pracownicy jest ogromna. Udało się uporządkować kolejki poprzez wprowadzenie systemu numerków. Zarząd wyraził też zgodę na utworzenie wydziału zamiejscowego w Lewinie Brzeskim, dzięki czemu mieszkańcy tego miasta mogą załatwić wiele spraw bez konieczności przyjeżdżania do Brzegu. Oprócz nadzoru nad tym wydziałem przewodniczę Komisji do spraw organizacji ruchu drogowego w naszym powiecie. Zajmuje się ona nie tylko zatwierdzaniem projektów i prowadzeniem kontroli. Staramy się słuchać tego, co mówią kierowcy, nie przesadzać z ilością znaków i usprawniać ruch drogowy.

W tej kadencji powstało stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków. Uważa pan, że przyniosło to korzyść mieszkańcom powiatu?

Zdecydowanie tak. Dotychczas wszystkie sprawy trzeba było załatwiać u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Teraz większość decyzji można otrzymać na miejscu, a to jest znaczne udogodnienie, zwłaszcza dla inwestorów. Dzięki pracy powiatowego konserwatora zabytków ze starówki Brzegu zniknęła też część reklam szpecących zabytkową zabudowę miasta.

Nadzoruje pan również pracę Zarządu Dróg Powiatowych. Jak pan ocenia działania tej jednostki i ogólny stan dróg w powiecie?

ZDP zarządza 320 kilometrami dróg. Utrzymanie ich w dobrym stanie to niełatwe zadanie, ale uważam, że wywiązujemy się z niego. Oczywiście chciałoby się powiedzieć o wszystkich drogach, że są w idealnym stanie, ale żeby tak było potrzeba ogromnych pieniędzy, których zwyczajnie brakuje. W tej kadencji najwięcej wydawanych ich było na bieżące utrzymanie dróg, a środki inwestycyjne były za małe w stosunku do potrzeb. Mimo problemów udało się nam zrealizować pierwszy etap remontu tzw. „schetynówki” na odcinku Wójcice-Jędrzejów. Myśląc perspektywicznie przygotowaliśmy dokumentację na kapitalny remont drogi biegnącej od brzeskiego Ronda Solidarności aż do Łukowic Brzeskich. Cały czas pracujemy nad pozyskaniem środków na realizację tego zadania. Być może uda się je sfinansować przy wsparciu subregionu.

Wspomina pan o inwestycjach. Tych było w ostatniej kadencji bardzo dużo. Starosta kilkukrotnie zaznaczał, że to jest właśnie najsilniejszy punkt naszego powiatu.

I ja się z tym w stu procentach zgadzam. Na początku kadencji przeprowadziliśmy termomodernizację Brzeskiego Centrum Medycznego. Warunki panujące w szpitalu uległy znacznej poprawie, a zamontowanie solarów przyniosło duże oszczędności. Udało się nam również przeprowadzić ogromną inwestycję termomodernizacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, a także utworzyć Schronisko Młodzieżowe, które cały czas cieszy się powodzeniem. Ponadto w Grodkowie powstało boisko wielofunkcyjne, służące uczniom dwóch szkół ponadgimnazjalnych, podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wszystkim mieszkańcom miasta. Oprócz tego wykonaliśmy szereg bieżących remontów w naszych jednostkach.

W tej chwili przygotowujemy się do budowy nowego bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią przy BCM. Chcemy również utworzyć dodatkowy wjazd dla karetek, od strony ulicy Łokietka. Przed nami również wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Zakładu Opieki Leczniczej. Zgodnie z sugestią Zarządu zaproponujemy równocześnie w tej koncepcji propozycję dobudowy oddziału rehabilitacji oraz psychiatrii dziennej, co pozwoli na przeniesienie ich z ulicy Nysańskiej i utworzenie dużego kompleksu medycznego na terenie BCM.

Jakie zadania czekają nowy Zarząd Powiatu Brzeskiego?

Nowy zarząd będzie się musiał zająć kontynuacją realizacji zadania budowy nowego bloku operacyjnego. To jest inwestycja, która musi zostać wykonana, bo takie są nowe wymogi. Myślę, że ważnym zadaniem jest również rozbudowa ZOL-u, bo coraz częściej otrzymujemy sygnały, że starsi ludzie mają problem z otrzymaniem miejsca w tej placówce. Kolejnym zadaniem będzie ciągła praca nad poprawą infrastruktury drogowej.

 

Dziękuję za rozmowę.

Wydrukuj stronę