REGULAMIN IV BRZESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2014

 

CELE:

Upamiętnienie 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,

Promocja powiatu brzeskiego

Propagowanie zdrowego stylu życia,

ORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Brzegu,

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego

Brzeskie szkoły ponadgimnazjalne

Klub Turystyki Aktywnej PTTK „ACTIVE”

WSPÓŁORGANIZATOR:

Dowództwo 1 Pułku Saperów w Brzegu

TERMIN:

Bieg niepodległości odbędzie się 11 listopada 2014 roku – wtorek start godz. 12.00

MIEJSCE:

Centrum miasta, bieg po wyznaczonych trasach dla poszczególnych kategorii wiekowych

Start i meta – brzeski RATUSZ.

Sekretariat zawodów mieścić się będzie w Ratuszu

UCZESTNICTWO

Uczestnikami Biegu Niepodległości w kategorii dzieci i młodzieży mogą być uczniowie, którzy zostali zgłoszeni przez opiekunów i posiadają aktualne badania lekarskie lub pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, podpisane przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095)

Wszyscy zawodnicy w kategoriach dzieci i młodzieży, muszą posiadać wypełnione i otrzymane od organizatora kartki startowe identyfikujące zawodnika. Brak kartki na mecie, zniszczenie jej w stopniu uniemożliwiającym odczyt lub skreślenia na kartce dyskwalifikuje zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Kartki startowe będą wydawane opiekunom w dniu zawodów.

W kategorii OPEN i Nordic Walking zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku do 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców

i przybyć na zawody z opiekunem (weryfikacja przy zgłoszeniu z dokumentem tożsamości).

ZGŁOSZENIA

1.W kategorii dzieci i młodzieży do lat 18 powinno zawierać zgodę podpisaną przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. Zgłoszenia do Biegu Niepodległości będą przyjmowane w terminie do

07 listopada 2014r.:

– faxem nr 77 444 13 23

– sport@brzeg-powiat.pl

– osobiście – w biurze Wydziału OKiKF Starostwa Powiatowego ul. Wyszyńskiego 23 pok. nr 17

w godz. 8.00 -15.00

W dniu zawodów od godz. 9:30 do 11.45 w biurze zawodów.

2. Zgłoszenia w kategorii OPEN i Nordic Walking przyjmowane będą:

– do 07.11.2014r. emailem sport@brzeg-powiat.pl lub na stronie www.maratonypolskie.pl

– osobiście w dniu zawodów od godz. 9:30 do 11.45 w biurze zawodów.

KLASYFIKACJE

W klasyfikacji indywidualnej zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych i odpowiednio na dystansach:

· Dzieci rocznik 2008 i młodsi – 2005 /klasy I-III / 254m

· Dzieci rocznik 2004 – 2002 /klasy IV-VI/ 550m

· Młodzież rocznik 2001 – 1999 /klasy I-III / 805m /1 okrążenie/

· Młodzież rocznik 1998 – 1995 /klasy I-IV /

– dziewczęta 805m /1 okrążenie/

– chłopcy 1610m /2 okrążenia/

· Kategoria OPEN (od 16 lat) ( Bieg po pętli 3500 m )

– kobiety 7000 m/2 okrążenia/

mężczyźni 7000 m/2 okrążenia/

Nordic Walking 7000 m/2 okrążenia/

NAGRODY

  • Uczestnicy biegów szkolnych otrzymają pamiątkową koszulkę,
  • Pamiątkowy medal otrzyma dwustu Uczestników biegu Open i dwudziestu w Nordic Walking.
  • W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy:

a) w kat. OPEN według podziału na grupy wiekowe medale:

– 16 – 29 lat – 30 – 39 lat – 40 – 49 lat

– 50 – 59 lat – 60 lat i więcej /kobiety 50 lat i więcej/

b) w kat. NORDIC WALKING według podziału na grupy wiekowe:

– 16 – 50 lat

– 51 lat i więcej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Nie pobieramy wpisowego.

· Opiekę medyczną zapewnia organizator.

· Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

· Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt na terenie Ratusza.

  • Nawierzchnia dróg: asfalt – 63% i kostka brukowa – 37 %.
  • Za zagubione rzeczy poza depozytem organizator nie odpowiada.
  • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie.

· W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany.

· Dzieci i młodzież mogą startować tylko w jednym biegu.

PROGRAM MINUTOWY

Biegu Niepodległości

11 listopada 2014

Weryfikacja

9:30 – 11:45 Dzieci, młodzież, kategoria OPEN i Nordic Walking

11:30 Uroczyste rozpoczęcie Biegu Niepodległości

Biegi w kategoriach wiekowych.

12:00 Dzieci rocznik 2008 – 2005

12:10 Dzieci rocznik 2004 – 2002

12:20 Młodzież rocznik 2001 – 1999

12:30 Młodzież rocznik 1998 – 1995

13:00 Bieg kategorii OPEN

13:00 Nordic Walking start wspólny z kategorią OPEN w drugiej linii startowej

14.30 Zakończenie Biegu Niepodległości

Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych po każdym biegu

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN I OSTATECZNEJ INTERPRETACJI REGULAMINU.

UWAGA:

1. Poczekalnia dla przyjezdnych od godz. 7:30 w klasach Zespołu Szkół Budowlanych

ul. Kamienna 3

2. Natryski w Zespole Szkół Budowlanych

a) dla kobiet przy siłowni,

b) dla mężczyzn przy hali sportowej.

Wydrukuj stronę