Oferta nauki we Francji
 
W 2011 r. w województwie opolskim, zostanie przeprowadzona już ósma edycja Burgundzkiego Konkursu Stypendialnego, koordynowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 

To oferta dla młodych ludzi, którzy znają język francuski i chcieliby się uczyć w tym języku. Konkurs umożliwia młodym ludziom z naszego regionu kształcenie się w Liceum Europejskim im. Charlesa de Gaulle’a w Dijon, w Burgundii – regionie partnerskim województwa opolskiego. Młodzi Polacy mogą  być minimum przez rok uczniami tego liceum, ale mogą także uczyć się tam trzy lata, do końca nauki w liceum i wtedy zdawać francuską maturę.
            Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, a kandydaci będą musieli wykazać się znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie.
Egzamin pisemny odbędzie się w Opolu 1 marca tego roku, ustny – w Instytucie Francuskim w Krakowie 22 marca br.
Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać na adres Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO do 23 lutego 2011 r.
Więcej informacji ma temat konkursu znajduje się na stronie internetowej www.opolskie.pl w zakładce „konkursy”.
 
            Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole, pokój 618, tel. (77) 54 16 536, e-mail:p.wesolowski@umwo.opole.pl
 
Wydrukuj stronę