10 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyła się miła i wzruszająca uroczystość. Starosta Maciej Stefański oraz naczelnik Wydziału Zdrowia Anna Niesłuchowska podziękowali za bezinteresowną pracę społeczną w zakresie opiniowania wniosków pacjentów ubiegających się o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzegu doktorowi Januszowi Fidrysiakowki.

 

Dr Fidrysiak zaangażował w bezpłatne o opiniowanie wniosków już jako Radny I Kadencji Rady Powiatu Brzeskiego, opracowywał wtedy wnioski do ZOL w Brzegu i ZOL w Grodkowie. Po zakończonej kadencji zgodził się kontynuować  swoją misję bez wynagrodzenia. Dr Fidrysiak znany jest w brzeskim środowisku jako człowiek bezinteresowny, bardzo dobry lekarz, po prostu z powołania, (jakich dziś niewielu). Za 13-letnią pracę społeczną i za w/w postawę życiową są mu wdzięczni pacjenci, przyjaciele i współpracownicy.

                                                                                              Rzecznik Prasowy Starosty
                                                                                              Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę