Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz

 

zaprasza społeczeństwo Powiatu Brzeskiego na sesję Rady Powiatu Brzeskiego,

 

 która odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

 

Tematem sesji będzie m.in.: sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za rok 2011 i głosowanie wniosków komisji rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium.
Wydrukuj stronę