POWIAT BRZESKI DLA NAUCZYCIELI

Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów, a w rezultacie ma wpływ na ich sytuację na rynku pracy.

Działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych, jak również skierowane są na podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Niezmiernie istotnym elementem systemu oświaty jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Problemem, który nie pozwala na dokształcanie nauczycieli są wysokie opłaty za studia. Pomoc w tym zakresie jest sprawą zasadniczą i nauczyciele mogą tutaj liczyć na pomoc starostwa” – mówił w październiku 2010 r. starosta Maciej Stefański. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom jest zakończony, projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”, który był wysoko ocenionym projektem w województwie opolskim.

Wartość projektu zgodnie z umową to 302 000 zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 256 700 zł.

W dniu 21 czerwca br. odbyło się spotkanie ewaluacyjne podsumowujące projekt, który objął 47 nauczycieli i nauczycielek, 5 pracowników administracji szkół i placówek oświatowych naszego powiatu oraz 2 pracowników WOKiKF. W ramach projektu pracownicy ukończyli bezpłatnie studia podyplomowe, które pozwoliły na zdobycie przez nauczycieli i nauczycielki kwalifikacji do nauczania dodatkowego przedmiotu, a także podniosły kwalifikacje pracowników administracji. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na czesne za studia (w kwotach od 2 100 do 5 800 złotych w zależności od wybranego kierunku studiów podyplomowych) oraz na zakup podręczników w wysokości 400 zł dla mężczyzn oraz 200 zł dla kobiet.

Zespół zarządzający tworzyli: Mieczysław Niedźwiedź – koordynator projektu, Katarzyna Niemiec – pracownik ds. monitorowania, Małgorzata Ptak – księgowa.

Osiągnięto wszystkie założone wskaźniki projektu, a opinie wyrażane przez uczestników potwierdzają, że projekt był wspaniałą pomocą Powiatu dla nauczycieli i kadry oświatowej.

Na spotkaniu obecni byli m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski, wicestarosta Ryszard Jończyk, skarbnik Iwona Krzysztofek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Michał Siek oraz dyrektorzy szkół Powiatu Brzeskiego.

Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymali z rąk wicestarosty Ryszarda Jończyka i dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opole Jacka Suskiego certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

 

Mieczysław Niedźwiedź

Koordynator projektu

 

Wydrukuj stronę