Powiat Brzeski przystąpił do realizacji programu adresowanego do osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Aktywny Samorząd", realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

W ramach programu realizowane będą następujące obszary:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

 

2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku stanowiącą przyczynę wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich dla osób z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brailowskich dla osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością

 

5. obszar B4 – dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brailowskich

 

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu wykluczającą samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego, o znacznym stopniu niepełnosprawności, z dysfunkcją co najmniej jednej kończyny górnej i dolnej oraz dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością

 

7. obszar D – dofinansowanie kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych, akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji z możliwością refundacji kosztów w okresie do 6 – miesięcy przed złożeniem wniosku        

 

8. obszar E – dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B w tym: kosztów kursów i egzaminów oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia, dojazdu z kursu i na kurs dla osób niepełnosprawnych pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji, nie mających przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.    

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo w siedzibie PCPR w Brzegu przy Wyszyńskiego 23, pokój nr 4, telefonicznie pod numerem 77- 4169505, lub mailowo: pcprbrzeg@wp.pl 

 

Uwaga: termin składania wniosków upływa z dniem 30 września br.

 

 

 

                                                                                   Aleksander Podgórny

 

                                                                                   Dyrektor PCPR

 

 
Wydrukuj stronę