Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 16 czerwca 2021 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w…

Ogłoszenie o pracy na zastępstwo w Biurze Zamówień Publicznych

Brzeg, 15 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku: INSPEKTOR WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub zarządzanie lub budownictwo WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE: mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub kurs specjalistyczny z zakresu zamówień publicznych STAŻ…