logo

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, iż dnia 14 czerwca 2021 r. został ogłoszony ponownie przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego przejętego po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu. Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem sprzętu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce /informacje,obwieszczenia/ogłoszenia,decyzje,komunikaty/ link do strony https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_217

Wydrukuj stronę