logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

  UCHWAŁA NR XXXI/234/21 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 1038, 1243, 1535) uchwala się,…

Mapa szpitali covidowych na Opolszczyźnie

Informacja NFZ dot. COVID-19 w naszym regionie

Na prośbę Dyrekcji Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, przesyłamy informację dotyczącą szpitali COVID w województwie opolskim. Dane na załączonej mapie obowiązują do 03.12.2021 r. Ponadto więcej informacji dotyczących koronawirusa znajdziecie Państwo tutaj: http://www.nfz-opole.pl/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa/ Dodatkowe informacje: 1. Izolatorium: Szpital Wojewódzki Ośrodek Opieki Krótkoterminowej ul. Kośnego 53B, 45-342 Opole – oddział zakaźny – pokój…