logo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 grudnia 2021r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 grudnia 2021r. informujące o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”     Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o…

logo

Zmienia się sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, przy dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej Starosta Powiatu Brzeskiego na podstawie art. 28a. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) informuje, iż od dnia 7.12.2021 r. do odwołania zmienia się sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,…