logo

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 7 grudnia 2021r.

informujące o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”

 

 

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), informuję o  przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego NR XXXI/231/21 z dnia 25 listopada 2021r. oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 – w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47 ww. ustawy.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ww. dokumentacją, tj. „Programem ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu (www.bip.brzeg-powiat.pl), na stronie głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu (www.brzeg-powiat.pl) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg.

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę