logo

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu- działka nr 636/14

Brzeg, dnia 9 grudnia 2021 r. G.6840.2.5.2021 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb…

logo

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu- działka nr 636/10 oraz 636/13

Brzeg, dnia 9 grudnia 2021 r. G.6840.2.6.2021   Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, obręb Centrum, zabudowana, o pow. 0,9022 ha, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów…