Brzeg, dnia 12.03.2024 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

Zdobądź Everest 5 000 5 000
2 2 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze

w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Ćwiczenia w wodzie – receptą na zdrowie 4 620 4 620
3 3 Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”

Brzezina 65

49-300 Brzeg

Ruch to zdrowie 5 000 380
4 4 Koło Inicjatyw Lokalnych w Lipkach

Lipki 32

49-300 Lipki

Wernisaż bożonarodzeniowy

z warsztatami

5 000 0

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę