Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 765/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.…