Był i wciąż pozostaje moralnym drogowskazem dla wszystkich Polaków. Nieugięty, sprawiedliwy, o ogromnej wierze – stanowił symbol tego, co najważniejsze dla naszego Kraju – wolności i solidarności. 29 lat temu w tragicznych okolicznościach odszedł od nas ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności”.

19 października 1984 roku przybył on na zaproszenie parafii pw. św. Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. W tym samym dniu, wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW, przebranych w mundury funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono zwłoki księdza. Sekcja zwłok wykazała ślady torturowania.

Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki stał się ogromną manifestacją. Po dziś dzień o Popiełuszce pamiętają wierni kościoła katolickiego, którzy gromadzą się na uroczystych mszach świętych, modląc się za duszę błogosławionego. Rokrocznie pamiętają też o nim członkowie NSZZ „Solidarność” – w tym również tej brzeskiej, której od lat przewodzi Kazimierz Kozłowski. To właśnie ta organizacja odpowiedzialna była za zorganizowanie niedzielnych uroczystości (20.10.2013).

Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych oraz brzeskich szkół gimnazjalnych. Następnie kwiaty pod obeliskiem ks. Jerzego Popiełuszki złożyły władze miasta i powiatu – na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim oraz Wiceburmistrzem Brzegu Stanisławem Kowalczykiem – przedstawiciele szkół oraz delegacje organizacji działających na terenie powiatu.

Wydrukuj stronę