29 maja 2014 roku w sali konferencyjnej budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Brzegu odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Po złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Tomasza Witkowskiego oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana Radni oceniali wykonanie budżetu za rok 2013.

Podczas sesji zaprezentowany został pokaz multimedialny szczegółowo ilustrujący realizację budżetu w roku 2013. Dochody powiatu wyniosły w nim 80 724 457,01 zł, a wydatki 80 266 329,09 zł. Wykonanie budżetu zrealizowano w: 97,93% dochody, 96,87 wydatki. Z największych inwestycji ubiegłego roku należy wymienić termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Brzegu. Ponadto zrealizowano m.in. następujące zadania: termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu, budowa chodnika w Myśliborzycach, wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej w Schronisku Młodzieżowym, wykonanie opracowania stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie cyfrowej ewidencji gruntów i budynków dla gmin Grodków i Skarbimierz, zakup samochodu strażackiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzja o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu zapadła jednogłośnie. Starosta Maciej Stefański podziękował Radnym za współpracę przy realizacji budżetu i Skarbnikowi Tomaszowi Witkowskiemu za właściwą współpracę z Zarządem Powiatu.

„Ostatnia sesja absolutoryjna w kadencji jest formą podsumowania – mówi starosta Maciej Stefański.. Wczoraj, za przyznaniem Zarządowi absolutorium zagłosowali jednogłośnie wszyscy Radni, łącznie z opozycją. To oznacza, że Zarząd pracował w tej kadencji sprawnie i swoje działania prowadził w słusznym kierunku. Uważam, że udało się nam przez ostatnie cztery lata zrobić bardzo wiele dla naszego powiatu. Zawsze byłem zdania, że Zarząd powinien umieć słuchać tych, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo jako jego reprezentanci, czyli Radnych. Również tych opozycyjnych, bo przecież opozycja jest bardzo potrzebna, ważne jednak, żeby była to opozycja konstruktywnie krytykująca, a nie opozycja pozbawiona argumentów i atakująca wszystko i wszystkich. Słuchaliśmy przez te cztery lata opinii naszych Radnych, dzięki czemu mogliśmy realizować te inwestycje, które rzeczywiście potrzebne są naszym mieszkańcom. Cieszę się, że Radni, również ci opozycyjni – na czele z Radnym Krzysztofem Puszczewiczem, docenili naszą pracę i podczas wczorajszej sesji jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem absolutorium”.

 

Krystian Ławreniuk

Rzecznik Prasowy

Starosty Powiatu Brzeskiego

Wydrukuj stronę