Zakończono pierwszy etap termomodernizacji ZOLu

Zakończył się pierwszy etap prac termomodernizacyjnych budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, znajdującego się przy ulicy Mossora 1 w Brzegu. 30 października dokonano odbioru zadania, polegającego na naprawie dachu i będącego początkiem kapitalnego remontu budowli i jej ocieplenia. Wykonawcą prac była brzeska firma DAJAN Jana Sewiło. Koszt inwestycji wyniósł 135 000 złotych.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

Roczny Program Współpracy Powiatu Brzeskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.   Informujemy, że Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 29 listopada 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/171/12 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…