Dla nich praca to nie problem

Trwa V konkurs „Czy potrafisz znaleźć pracę" organizowany przez Młodzieżowe Biuro Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.15.03.br. odbyły się eliminacje do w/w konkursu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu. W jury konkursu zasiedli: przewodniczaca Elżbieta Konopka – doradca podatkowy, członkowie: Brygida Jakubowicz, Agnieszka Gazda, Marek Miarczyński, Sławomir Mordka, Marian Nowakowski. Organizatorami eliminacji i osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu była doradca zawodowy Marta Borawska-Haupa, dyrektor ZSE Małgorzata Mianowany-Małecka i pedagog szkolny ZSE Magdalena Kamion.

Serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w konkursie na organizację tegorocznych obchodów Dnia Euro

Serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w konkursie na organizację tegorocznych obchodów Dnia Europy. Organizatorem konkursu jest działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki Punkt Europe Direct. Do 5 kwietnia przyjmowane będą wnioski do konkursu „Pomysł na organizację Dnia Europy 2011”. W konkursie  mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pożytku publicznego.  Nagrodą…

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą którychbędą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.