Radni jednogłośnie za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu

29 maja 2014 roku w sali konferencyjnej budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Brzegu odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Po złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Tomasza Witkowskiego oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana Radni oceniali wykonanie budżetu za rok 2013.

Opolskie przyjazne mieszkańcom

22 maja br. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Wicemarszałka Antoniego Konopki z samorządowcami Powiatu Brzeskiego reprezentowanymi przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Wicestarostę Powiatu Brzeskiego Janusza Gila oraz burmistrzów: Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, Lewina Brzeskiego Artura Kotarę oraz Grodkowa Marka Antoniewicza.

Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal

W sobotę 24 maja odbyła się jedna z najbardziej udanych imprez sportowo – plenerowych, już po raz dziewiąty organizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ( przy współudziale Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM, PTTK w Brzegu, Hydrolew – u z Lewina Brzeskiego, Powiatu Brzeskiego, Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i BEPEC.