Lato czeka

Lato, lato, lato, czeka…. słowa refrenu znanej piosenki znów rozbrzmiały w SOSZW w Grodkowie podczas II Festiwalu Piosenki Wakacyjnej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŚWIT, wspierającego działalność opiekuńczo – wychowawczą placówki w ramach realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz mieszkańców powiatu, w tym integracja i reintegracja w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zadaniedofinansowane i realizowane jest we współpracy z Zarządem Powiatu Brzeskiego.

Warto kliknąć na www.po.opole.pl

Politechnika Opolska jest uczelnią o dużych tradycjach. Proponuje
różnorodną ofertę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz popularnych
kierunków jak budownictwo, architektura, informatyka, studenci mają okazję nauki
na kierunkach, które pozwalają na szybkie uzyskanie zatrudnienia. I tak w
dalszym ciągu rynek pracy jest jeszcze nienasycony jeśli chodzi o studentów
automatyki i robotyki, europeistyki, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii
środowiska czy mechatroniki.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz serdecznie zaprasza na posiedzenie Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 27.06.2013 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim. Tematem sesji będzie ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. Radni wysłuchają też informacji dotyczącej spraw związanych z ochroną zabytków na terenie powiatu brzeskiego.

Dotacje na otwarcie własnej działalności dla osób młodych

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE:       Masz 15- 25 lat? Jesteś nieaktywny zawodowo? Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą? Nie zwlekaj! Dowiedz się czegoś więcej! Lokalny Punkt Informacyjny w Brzegu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji (40 tyś) dla osób młodych na otwarcie działalności gospodarczej. Projekt realizowany przez Opolską Izbę Gospodarczą. Spotkanie informacyjne odbędzie się:…

Pieniądze na założenie firmy dla osób do 25 lat!

Pieniądze na założenie firmy dla osób do 25 lat!

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Opolską Izbę Gospodarczą pt: „Zostaję przedsiębiorcą”. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego oraz prudnickiego”.

Nabór wniosków od 4.07. do 8.07.2013r.