11 LAT W NASZYM POWIECIE

2. Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego istnieje w naszym powiecie od 11 lutego 1999 roku. Właśnie wtedy rozkazem Szefa Sztabu Generalnego powołano do życia 2. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego. Jest to jednostka, której głównym zadaniem jest likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz udział w akcjach ratowniczych. 19 lutego br. uroczyście obchodzono rocznicę powstania jednostki. Obchody rozpoczęły się Mszą Św.…

Pieniądze na biznes – spotkania informacyjne

W związku z planowanymi na marzec i maj 2010 r. naborami wniosków do podziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, Lokalny Punkt Informacyjny w Brzegu zorganizował spotkania dla potencjalnych beneficjentów. Omówiono warunki szczegółowe, kryteria oceny wniosków, a także kwoty dofinansowania jeśli chodzi o wymienione poddziałanie. W spotkaniach wzięli udział zaproszeni…

MARSZ DO NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY

Dla każdego Polaka słowo Sybir, to nie tylko pojęcie geograficzne, to nie tylko tundra, tajga, mróz i wieczny lód. Z perspektywy historycznej to pojęcie szersze – synonim zagłady Polaków, ogromnego cierpienia polskich dzieci, zesłań, katorgi i śmierci. Na Syberii pozostało setki tysięcy polskich mogił, świadków eksterminacji polskiego narodu i jego ideałów: wiedzy, języka, historii.

URUCHOMIENIE PROCEDUR POWODZIOWYCH

Trwają prace dotyczące przygotowania powiatu brzeskiego oraz poszczególnych gmin do okresu topnienia śniegu i lodu i związanego z tym zagrożenia powodziowego. 5 II br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie: Andrzej Pulit, Wojciech Jagiełowicz, Jerzy Dróbka, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz. Burmistrza Brzegu reprezentował Tadeusz…

UWAGA

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje rozpoczyna nabór uczestników do projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i osób niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej bezrobotne lub poszukujące pracy, nie…

RADA SPOŁECZNA

Dnia 27.01.2010 r. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański otworzył pierwsze w tym roku spotkanie Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego. Radni (Andrzej Dudziak, Anna Niesłuchowska, Marek Nowak, Walenty Oliwa, Jan Pikor, Piotr Szpulak, Joanna Tomalik) zapoznali się z bieżącą sytuacją w BCM, którą omówił dyrektor centrum Mariusz Grochowski. Ponadto zapoznano się z rocznym sprawozdaniem z realizacji…

INTERNAT GARNIZONOWY W NOWEJ SZACIE

Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz inspektor Janusz Koronkiewicz reprezentowali starostę Macieja Stefańskiego na otwarciu nowego budynku mieszkalnego, który powstał na miejscu Hotelu Garnizonowego przy ulicy Piastowskiej. Inwestorem była Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział we Wrocławiu. „Hotel” po kapitalnym remoncie składa się z około 31 mieszkań (dwu- lub trzypokojowe) traktowanych jako mieszkania rotacyjne na czas służby…

Stanowisko ds. Zdrowia

Stanowisko ds. zdrowia od 01.01.2021 włączone do komórki organizacyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/> w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Agnieszka Cieśla Stanowisko ds. Zdrowia ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro, pok. 223 tel. 77 549 34 12 zdrowie@brzeg-powiat.pl   Do Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu…