OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJU KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych.

Wakacje z lekkoatletyką

Starostwo Powiatowe w Brzegu organizuje zawody sportowe w okresie wakacji według następującego regulaminu i harmonogramu:

REGULAMIN GIER, ZABAW I KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH

CEL: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kształtowanie i doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych, kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA: W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież a ocena osiągnięć prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:dzieci 7 – 9 lat/ kl. I – III / szkół podstawowych/,dzieci 10 – 12 lat/kl. IV – VI szkół podstawowych/,młodzież szkół gimnazjalnych,młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

TERMIN: Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00

Egzamin dojrzałości

     Od 4 do 25 maja w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski uczniowie zdawali egzamin dojrzałości.

     Abiturienci na maturze musieli zdawać trzy egzaminy obowiązkowe (język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę) na poziomie podstawowym, a ponadto mogli wybrać do sześciu egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Aby zdać egzamin, uczeń musiał uzyskać 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Im więcej przedmiotów dodatkowych wybrał, tym bardziej mogły wzrosnąć jego szanse dostania się na wymarzone studia.

Informacja w sprawie recept

  W związku z ogólnopolską akcją protestacyjną środowisk lekarskich, pacjenci powiatu brzeskiego mogą udać się po poradę lekarską zakończoną w razie potrzeby wystawieniem poprawnej recepty na produkty refundowane do następujących placówek: – Brzeskie Centrum Medyczne Brzeg, ul. Mossora 1,  tel. 77 444 65 33  (Szpitalny Oddział Ratunkowy – czynny 24h) – NZOZ” ARS-MED.” Brzeg, ul. Mossora…

BIEGALI W STRZEGOMIU I ZIELONEJ GÓRZE !

Liczna ekipa z powiatu brzeskiego uczestniczyła w dolnośląskich biegach. W sobotnie popołudnie 30 czerwca 2012 r.w„Strzegomskiej12-Biegamy Razem” wystartowali zawodnicy biorący udział w biegu na dystansie 10600 m.

Nasi biegacze osiągnęli następujące rezultaty:

31. Sławomir Horbowy UGKS „Odra” Brzeg M-40 Czepielowice 45:06.26

40. Wiesław Kopij PKS Brzeg M-50 46:35.16

53. Kamil Karbowiak UGKS „Odra” Brzeg M-18 48:37.21
74. Wiesław Hrydczuk PKS Brzeg M-40 Stary Wiązów 51:19.56
95. Zbigniew Brzeziński UGKS „Odra” Brzeg M-60 52:55.34
100. Henryk Kopij PKS Brzeg M-50 53:48.56

106. Zenon Puszczewicz Pisarzowice M-70 54:34.50

121. Ryszard Borowski UGKS „Odra” Brzeg M-50 57:10.31

123. Adam Pieczka PKS Brzeg M-18 58:40.33

136. Wiesław Bednarczyk UGKS „Odra” Brzeg M-50 1:01:16.36