Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim do właściecieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
 
 
 
Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie
z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

CHWILA ZADUMY Z POEZJĄ

Choć minęło kilka lat od śmierci naszego ukochanego i nieodżałowanego ks. Kapelana Zbigniewa Stefaniaka, przetrwał on w naszej pamięci dzięki wielkiej osobowości, ale również imprezie, jaka co roku organizowana jest przez brzeski Klub Garnizonowy i Parafię Garnizonową. Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria” im. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka stał się już imprezą ponadregionalną i w bieżącym roku uczestniczyło w nim 60 osób i 7 żołnierzy z terenu wszystkich gmin powiatu brzeskiego oraz z gminy Oława.

JESTEŚMY WŚRÓD TYCH NAJLEPSZYCH

Zakończył się ranking samorządowy Radia Opole. Po audycjach emitowanych od 4 IX do 8 XI słuchacze głosowali za lub przeciw opolskim powiatom. W zabawie brało udział 11 powiatów. Powiat brzeski reporterzy Radia Opole odwiedzili 19 X. Oceniali oni czteroletnią kadencję władz samorządowych, gospodarzy pytali o sukcesy, a lokalną społeczność, jak to dziennikarz, o sukcesy i porażki.

Człowiek najlepsza inwestycja

 

 

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

NAUCZYCIELE POWIATU BRZESKIEGO STUDIUJĄ

 
Kiedy Powiat Brzeski po raz drugi z rzędu składał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4, którego celem było umożliwienie bezpłatnych studiów podyplomowych, stawialiśmy sobie cel powtórzenia ubiegłorocznego sukcesu jakim było zakwalifikowanie projektu do realizacji i ukończenie studiów przez 33 osoby.
Pozytywna ocena naszego tegorocznego wniosku pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” i skierowanie go realizacji pozwoliło ogłosić nabór na studia podyplomowe wśród nauczycieli i pracowników oświaty szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

PIERWSZY POWIAT NA OPOLSZCZYŹNIE

 

 

26 listopada br. sesję inauguracyjną IV kadencji Rady Powiatu Brzeskiego rozpoczęło uroczyste ślubowanie 21 radnych w Sali Zielonej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Radni ślubowali rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, a także przestrzegać Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej.Sesję zwołał i rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego III kadencji Henryk Mazurkiewicz. W tajnym głosowaniu Henryk Mazurkiewicz został Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego IV kadencji uzyskując 14 głosów za i 6 przeciw. Jest on jedynym przewodniczącym w Polsce, któremu cztery razy z rzędu przypadł ten zaszczytny obowiązek. A potem wszystko poszło „jak z płatka”.

BRONIĄ NASZEGO MIENIA I ŻYCIA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma bardzo bogate tradycje historyczne. Już w 1898 r. powstały zalążki tej organizacji w postaci Kaliskiego Cesarskiego Towarzystwa Tonących. Później stworzono podobne organizacje w wielu miastach Polski, aby ostatecznie ewaluować w kierunku organizacji, która nie tylko zajmuje się bezpośrednim ratowaniem, lecz prowadzi działalność profilaktyczną, szkoły pływackie, zabezpieczeniem kąpielisk i organizuje kursy ratownictwa medycznego i reanimacji. Jest jeszcze jeden (na szczęście sporadyczny), ale bardzo ważny element działania WOPR. Pogotowie to jest nieodzowne w czasie zagrożeń powodzią. Uczestnictwo w akcjach powodziowych daje członkom WOPR wiele satysfakcji, ale też jest niebezpieczne, wymaga odwagi i ofiarności.