DZIĘKUJEMY ZA PLONY I DZIĘKUJEMY ZA CHLEB

Dożynki są jednym z najpiękniejszych polskich świąt, w czasie których w podniosłej, ale i radosnej atmosferze możemy podziękować Bogu i rolnikom za to, co mamy najcenniejszego – plony, które zapewniają nam chleb powszedni. Każdego Polaka łączy z tym świętem ogromna emocjonalna więź. Mamy więc dożynki krajowe, wojewódzkie i gminne, a od dwóch lat powiat brzeski wraz z kolejnymi gminami powiatu organizuje dożynki powiatowe.

Rolniku – Hodowco Zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu  przypomina o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie tzw. UBOJÓW GOSPODARCZYCH tj. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własnego gospodarstwa domowego (Rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2010.201.1370).

Cały Skarbimierz tańczy

Uroczystość 20-lecia Gminy Skarbimierz zaskoczyła chyba największych sceptyków i malkontentów. Niekonwencjonalnym i ciekawym pomysłem było rozpoczęcie uroczystości musicalem „ Cała ulica tańczy”. Musical powstał w polsko-czeskiej kooperacji, a jego pomysłodawcą, autorem tekstów piosenek oraz wykonawca jednej z głównych ról jest zupełnie odmieniony Jacek Ochmański – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

Wirtualne laboratoria- skuteczna nauka

Drugi semestr roku szkolnego 2010/2011 uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu korzystali dzięki wdrożeniu programów unijnych z Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno Spedycznych i Magazynowych. Dzięki specjalnym ćwiczeniom  sporządzonym na podstawie oprogramowania biznesowego mogli przekonać się jak w praktyce wygląda praca w zawodzie, który wybrali. Opinia uczniów jest jednoznaczna, nowoczesne metody kształcenia pozwalają poszerzyć wiedzę teoretyczną o praktyczną i są dużo bardziej interesujące i skuteczne.

Podziękowanie za plony – uroczystości dożynkowe na terenie powiatu

Coraz częściej słyszy się, że wiele zwyczajów i tradycji z roku na rok niechybnie zanika. Że różne święta i okoliczności dawniej wyglądały zupełnie inaczej i teraz „to już nie to, co kiedyś”. Być może jest w tej tęsknocie za minionym sporo prawdy, ale ostatnia niedziela sierpnia pokazała, że istnieje wciąż święto, które nie zdewaluowało się ani trochę, Święto Plonów – Dożynki.