JUBILATKI

Jadzia Kozłowska to żona, matka i długoletnia pracownica Starostwa Powiatowego w Brzegu. Choć otoczona cyferkami, gdyż jest pracownikiem Wydziału Finansów, zawsze uśmiechnięta, wesoła i pełna optymizmu. Jadzia ma dwoje dzieci – starszego syna Pawła, już pracującego i młodszą o rok 24 letnią córkę Justynę, magistra biologii – obecnie studentkę studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jadwiga jest też szczęśliwą żoną bardzo opiekuńczego i kochającego ją męża, który nie stroni od domowych prac i jest prawdziwą życiową podporą. Jadzia uwielbia filmy przyrodnicze i bardzo by chciała w przyszłości podróżować, aby zobaczyć trochę egzotycznej fauny i flory na własne oczy. Teraz jej marzenia mogą nabrać realnych kształtów, gdyż 17 listopada otrzymała z rąk starosty Macieja Stefańskiego jubileuszówkę związaną z 30-leciem pracy.

SEMPER FIDELIS

Lwowskie Orlęta – od 1918 r. śpiewano o nich piosenki, dedykowano im wiersze, wychowywano dzieci w kulturze bohaterstwa „orląt”. Dlaczego właśnie obrońcy Lwowa tak silnie wpisali się w historie? Na pewno przyczyn było wiele: młody wiek, ogromna odwaga, niezwykłe poświęcenie. W przedwojennym Lwowie mówiono, że to „duchy Skrzetuskich, Kmiciców i Wołodyjowskich natchnęły tą garstkę straceńców broniących swojej szkoły” w nocy z 20 na 21 listopada 1918 r. (do obrony szkoły) przed ukraińskimi nacjonalistami. W czasie walk odebrano też Ukraińcom m.in. dworzec kolejowy, szkołę kadetów, koszary ułańskie. Walki przyniosły Polakom wiele ofiar, zginęło 439 osób, w tym 109 uczniów i 76 studentów. Dziś oddajemy im cześć na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a pamięć o tych bohaterskim czynie przetrwała także dzięki stowarzyszeniom lwowiaków, nazwaniu imieniem orląt ulic, szkół i placówek oświatowych.

CIESZMY SIĘ WOLNOŚCIĄ

11 listopada – dzień radości i satysfakcji. 92 lata temu zdobyliśmy to, co dla każdego narodu najważniejsze – wolność i niepodległość.
Dziś 11 listopada 2010 r. spotykamy się, aby to wydarzenie świętować. W powiecie brzeskim obchody Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele p.w. Krzyża Świętego, celebrowana przez ks. dziekana Bolesława Robaczka, ks. prałata Zbigniewa Bąkowskiego, w asyście ks. kapelana Grzegorza Krupskiego i ks. kapelana Sławomira Fonfarę z parafii ewangelicko-augsburskiej. Po mszy dwadzieścia pocztów sztandarowych w tym przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich, młodzież oraz samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów upamiętniające polskich bohaterów narodowych w krużgankach kościoła.

DOCZEKALISMY SIĘ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

9 listopada odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej powiatowej inwestycji, o tyle ważnej, że od jej sprawnego działania będzie zależało życie i zdrowie pacjentów. Szpitalny Oddział Ratunkowy to w dzisiejszych czasach konieczność. Całkowita wartość inwestycji to około 6 milionów 115 tysięcy 560 złotych z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Infrastruktura…

BÓL ISTNIENIA I RADOŚĆ ŻYCIA

Listopad brzeżanom od lat kojarzy się z najazdem Poetów na Zamku Piastów Śląskich. Impreza ta od wielu lat organizowana przez Janusza Wójcika – dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przyciąga wielu ludzi związanych duchowo lub interesujących się współczesną poezją.
Prym wśród tych osób wiedzie młodzież, dlatego przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego stają w dzień najazdu w szranki, walcząc o poetyckie laury. W ubiegłym roku najlepsi byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i to oni zajęli trzy pierwsze miejsca. Główny organizator Dyrektor ZSZ nr 1 Pani Renata Listowska tak wypowiedziała się przed jego rozpoczęciem: „Nasza młodzież od lat uczestniczy w spotkaniach w ramach Najazdu. Uczniowie współtworzą i współorganizują Turniej Młodego Poety. Szkoła daje możliwość, szansę realizowania zainteresowań, wyrażenia swojej wrażliwości i cieszy mnie, że młodzi ludzie tak chętnie z niej korzystają. Należy podkreślić, że z upływem lat zmieniała się formuła imprezy. W roku ubiegłym recytacji towarzyszyła ilustracja graficzna słów, aktualnie włączono poezję śpiewaną – wszystko z inicjatywy uczniów. Co zaproponują za rok? Zobaczymy…”.

BĘDZIE REMONT DROGI POWIATOWEJ

Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił latem br. konkurs w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Program skierowany do samorządów powiatowych i gminnych, przewiduje remonty, budowę, przebudowę dróg oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Powiat Brzeski zgodnie z  regulaminem konkursu złożył wniosek pn.
„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – I etap Wójtowie – Strzegów”. Budowę drogi podzielono na II etapy, ponieważ koszt przebudowy wynosił około 16 milionów złotych.
            Nieprzypadkowo wicestarosta Ryszard Jończyk optował za wyborem właśnie tej drogi. Trasa ta jest niezwykle ważna z kilku przyczyn, przede wszystkim stanowi drogę dojazdową do Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie, a także do Domu Dziecka w Strzegowie. Stanowi również drogę dojazdową do Gimnazjum w Jędrzejowie i PSP w tej samej miejscowości. Często zdarza się, że pokonuje ją pogotowie ratunkowe (Wójtowice – Jaszów). Tym samym, poruszają się na niej osoby o które władze muszą dbać szczególnie. Tym bardziej ucieszył mieszkańców Gminy Grodków fakt, że decyzją komisji konkursowej, przygotowany przez Powiat Brzeski wniosek znalazł się na liście rankingowej dróg , które otrzymały dofinansowanie i zostały skierowane do realizacji.
Przy ocenie wniosków komisja brała pod uwagę m.in. wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność dróg z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, wpływ projektu na rozwój gospodarczy powiatu.

Szykujemy się do zimy

W dniu 5 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzeniu przewodniczył –Starosta Brzeski Pan Maciej Stefański. W czasie posiedzenia poruszono następujące zagadnienia: Przygotowanie jednostek administracji samorządowej i organizacji pozarządowych do udzielania pomocy potrzebującym w warunkach znacznych spadków temperatur –…

JESTEŚMY W PIĘKNYM WIEKU

30 lat to bardzo piękny wiek w życiu człowieka, nabrał już życiowej mądrości, a jeszcze ponad pół życia przed nim. 30 lat to także piękny jubileusz w funkcjonowaniu każdej organizacji. W listopadzie 30 – lecia doczekało się Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzegu. Rocznica ta łączy się ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą. 6 listopada br. w Ratuszu odbyła się uroczystość dotycząca w/w jubileuszu. Historię koła opowiedziała gościom Wiceprezes Brygida Jakubowicz.

PODSUMOWANIE KONKURSU AGROLIGA 2010

 
Zakończyła się XVII wojewódzka edycja konkursu AgroLiga 2010 organizowana dla rolników i firm z terenów wiejskich. Podsumowanie konkursu promującego najaktywniejszych rolników oraz firmy sektora rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa województwa opolskiego, miało miejsce na uroczystej gali 28 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty i Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Henryka Zamojskiego
w podsumowaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, w imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego – Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz reprezentanci gmin i powiatów z terenu województwa opolskiego, a także laureaci i ich rodziny.