Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 265/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.…

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Brzegu

26.11.2016r. odbyła się w brzeskim Ratuszu konferencja zorganizowana przez Polski Związek Diabetyków – Koło Powiatowe w Brzegu (prezes Walentyna Witkowska) poświęcona problematyce cukrzycy. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz oraz Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit. Opiekę merytoryczną nad…

Zostań dawcą szpiku

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyna szansa na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. I Ty możesz uratować komuś życie, rejestrując się jako potencjalny Dawca. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi…

KOMBATANCKA WSPÓLNOTA

Wspólna Wigilia środowisk kombatanckich z władzami powiatu i miasta reprezentowanymi przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Stanisława Kowalczyka oraz Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyła się w przeddzień rodzinnych Wigilii 23.12.br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu. Spotkanie otoczył opieką kapłańską ks. Dziekan Bolesław Robaczek.