logo

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030, na bazie której poszczególni partnerzy, w tym powiat brzeski, będą mogli pozyskiwać środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Brzeskiego do wypełnienia ankiety.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski

Wydrukuj stronę