Biskup Pieronek z wizytą na Zamku Piastów Śląskich

W poniedziałek (1 sierpnia) z wizytą do Brzegu przybył biskup Tadeusz Pieronek. Jego Eminencja zwiedził Zamek Piastów Śląskich oraz Kaplicę św. Jadwigi w towarzystwie Księdza Czesława Nowaka; Wicemarszałek Województwa Opolskiego Barbary Kamińskiej; Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Magdaleny Matyjaszek; Doradcy Marszałka Janusza Kamińskiego oraz Sekretarza Powiatu Brzeskiego Krzysztofa Konika. Biskup odprawił również mszę świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Sapere aude – odważ się być mądrym

Lipiec to ostatni miesiąc realizacji projektu „Sapere aude – odważ się być mądrym” skierowanego do uczennic i uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego. Projekt, który jest realizowany od 1 września 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, objął 518 uczniów i uczennic ze wszystkich liceów naszego powiatu, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.

Koncert dla Oli

21 lipca w brzeskim klubie Ibiza odbył się koncert charytatywny na rzecz Oli Koreńczuk. Przed brzeską publicznością zaprezentował się zespół Classic, znany choćby z takich przebojów jak „Hej czy ty wiesz”. Publiczność zgromadzona w Ibizie mogła również posłuchać przebojów Elvisa Presleya, wykonanych przez Jarka, stałego bywalca brzeskich imprez karaoke, a także podziwiać taneczny warsztat grupy Coco Dance Center. Impreza zakończyła się zabawą w rytmach funk, soul i rap.

Święto Policji

22 lipca w powiecie brzeskim obchodzono Święto Policji. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 mszą świętą w intencji wszystkich funkcjonariuszy, celebrowaną w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ksiądz kapelan Bolesław Robaczek mówił podczas niej, że bycie policjantem to niełatwe zadanie i zarazem misja wymagająca poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi oraz, że jest to jeden z tych zawodów, w którym największą rolę odgrywa powołanie. O nie i o bezpieczną służbę modlili się wspólnie wszyscy zebrani w brzeskim kościele.

Powiatowy Konserwator Zabytków

Od 1 lipca w Brzegu rozpoczął pracę Powiatowy Konserwator Zabytków. Zajmuje się on nadzorem nad wypełnianiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Dotychczas z wszystkimi tego typu sprawami trzeba było zgłaszać się do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku porozumienia pomiędzy wojewodą a samorządem lokalnym udało się utworzyć nowe stanowisko, dzięki któremu możliwe będzie skrócenie drogi administracyjnej w przypadku wydawania pozwoleń, uzgodnień oraz zaświadczeń.

Czcijmy bohaterów tak szybko odchodzą

Zarząd Miejsko – Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował 14 lipca 2011 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania związku, połączone z odznaczeniami kombatantów i osób, które od lat krzewią zadania statutowe organizacji i udzielają jej pomocy merytorycznej i materialnej.