POWIAT BRZESKI WŚRÓD LAUREATÓW

Kolejny projekt Powiatu Brzeskiego tym razem realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Dobry staż pracę masz” ( w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”) został nagrodzony przez Marszałka Województwa Opolskiego. Prestiżowa nagroda została wręczona dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandrowi Podgórnemu na uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej 19 września 2010 r. Nagrody przyznano w czterech kategoriach, w których oceniono 670 wniosków realizowanych przez różne instytucje. Projekt Powiatu Brzeskiego zajął drugie miejsce w kategorii projektów, których beneficjentami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

SZUKASZ PRACY ODWIEDZAJ TARGI

Trzy instytucje, których jednym z celów jest walka z bezrobociem, zorganizowały 29 września Targi Edukacji i Pracy, które odbyły się tym razem w sali przy ul. Wyszyńskiego 23. Celem zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy targów, było umożliwienie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i innym osobom bezrobotnym, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i przedstawicielami wyższych uczelni. Targi umożliwiły też rozmowę z doradcami zawodowymi oraz udział zainteresowanych w warsztatach, w zorganizowanie których oprócz w/w instytucji włączyły się: Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Oleśnie, Wojewódzki Urząd Pracy.

Zainaugurowali rok akademicki 2010/1011

W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu studiuje już 500 osób, a 900 osób podjęło naukę na studiach podyplomowych. Za rok uczelnia będzie obchodzić okrągłą rocznicę 10 – lecia istnienia.

9 października br. odbyła się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010-1011 WSHE. Wykład inauguracyjny pt.”Pedagogika medialna. Wyzwania dla teorii i praktyki” wygłosiła prof. dr hab. Wiesława Osmańska-Furmanek.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością m.in. przedstawiciele uczelni wyższych z województwa opolskiego, samorządu: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Miasta Brzegu Wojcich Huczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Grochowski, przedstawiciele służb mundurowych, oraz liczni przyjaciele uczelni. Tradycyjne „Gaude Mater „ odśpiewał chór Uniwersytetu Opolskiego.

Łatwiej sięgną po sportowe sukcesy

Około 3 mln. zł kosztowała inwestycja zrealizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkoszycach – hala sportowa. Gmina Lubsza reprezentowana przez wójta Wojciecha Jagiełłowicza pozyskała środki na budowę hali min. z programu Urzędu Marszałkowskiego „ Rozwój bazy sportowej”. Na pozyskanie środków duży wpływ miał Radny Sejmiku Wojewódzkiego Dariusz Byczkowski oraz Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Puszczewicz, za co złoży im podziękowania wójt gminy Lubsza. Uroczystość otwarcia hali sportowej zaszczycili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Janusz Wójcik, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Ks. Proboszcz Antoni Akińcza, Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Dariusz Bandrowski wraz z radnymi gminy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji czyli firmy MURBET oraz uczniowie szkoły i ich rodzice. Goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne „Kopciuszek” w którym zaprezentowali się mali aktorzy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Hala ma służyć przede wszystkim szkolnej młodzieży, ale tez planuje się organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Raka piersi można uniknąć, można go wyleczyć

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. To najodpowiedniejszy czas na to, aby każda kobieta uświadomiła sobie, jak istotną rolę odgrywa  w tym, aby pozostać zdrową. Wystarczy, że będziemy prowadzić zalecany tryb życia, unikać czynników sprzyjających rozwojowi komórek nowotworowych i przede wszystkim kontrolować swoje piersi, a ten straszny wróg nie będzie w stanie nas pokonać.