Czy można drzewo pozbawić korzeni?

To pytanie zadał wiernym, w ślad za Papieżem Janem Pawłem II, ks. dziekan Bolesław Robaczek na mszy z okazji 74. Rocznicy Powołania Armii Krajowej.
Drzewo pozbawione korzeni ginie, tak samo ginie Naród bez tradycji. W czasie II Wojny Światowej Armia Krajowa była najsilniejszą i najbardziej zorganizowaną strukturą podziemną w Europie. Dziś, na wykładach, szkoły wojskowe podają ją jako przykład niezwykłej z punktu widzenia logistyki, konspiracji i skuteczności formalnej. Żyją nieliczni bohaterowie AK – a jeden z nich Roman „Sęp” Domański – zastępca prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzegu, był obecny na rocznicowej mszy koncelebrowanej przez dwóch proboszczów – ks. Bolesława Robaczka i ks. Zdzisława Pyszkę. 

Spotkanie związkowców

15 lutego br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie spotkali się przedstawicie Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z przedstawicielami instytucji samorządowych i urzędowych powiatu brzeskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji powiatu (na tle innych powiatów Opolszczyzny) m.in. w dziedzinie bezrobocia, podatków oraz planowanych przekształceń instytucji państwowych.

WYBACZAĆ ALE PAMIĘTAĆ

To już 72 lata od kiedy rodziny obecnych Sybiraków zsyłano na pewną i nieuchronną śmierć. Sybir to słowo będące dla każdego Polaka synonimem zagłady, cierpienia, katorgii – po prostu niczym nieuzasadnionej eksterminacji przedstawicieli polskiego narodu.
Na Syberii pozostało tysiące polskich mogił, tej tragedii nie da się zapomnieć. Uczcić możemy ją tylko jednym, nieustanną, żarliwą modlitwą za dusze tych, którzy odeszli na tej przeklętej ziemi.