Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultura

UCHWAŁA NR 475/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

logo

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II Kadencja 2019-2022

1. Opinia PRDPP z 19.03.2019 r. 2. Posiedzenie PRDPP z 04.04.2019 r. 3. Opinia PRDPP z 24.04.2019 r. 4. Posiedzenie PRDPP z 20.05.2019 r. 5. Opinia PRDPP z 28.05.2019 r. 6. Opinia PRDPP z 25.06.2019 r. 7. Posiedzenie PRDPP z 25.06.2019 r. 8. Posiedzenie PRDPP z 19.09.2019 r. 9. Opinia PRDPP z 16.10.2019 r. 10.…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 468/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021…

Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 9 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów: Anna Głogowska — 4…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 3 marca 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultura, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 466/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

logo

Informacja o losowaniu kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, trwającego od 9 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:   Anna Głogowska — 4 głosy…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 18 lutego 2022 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 461/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 458/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…