logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 466/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

przedstawiciel Horodenki w starostwie

Przedstawiciel partnerskiego powiatu Horodenka w starostwie

Od kilku dni trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Do pomocy humanitarnej atakowanemu narodowi ruszyło wiele państw, wśród których znalazła się również Polska, województwo opolskie i powiat brzeski.  Od 2008 roku współpracujemy z powiatem Horodenka w Ukrainie, W trakcie tych prawie 14 lat wzajemnego partnerstwa jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do naszych wschodnich sąsiadów. Nawiązały się przyjaźnie.…