Jacek Monkiewicz

Wspieramy naszych wschodnich sąsiadów, jesteśmy z Horodenką!

  W ostatnich tygodniach z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące napięcie w stosunkach pomiędzy Rosją, a Ukrainą. Zbrojna agresja wobec Ukrainy byłaby nie tylko największym kryzysem dyplomatycznym w Europie od czasów II wojny światowej, ale również atakiem na wartości demokratyczne wyznawane przez Ukrainę i Europę. Całym sercem i myślami jesteśmy z mieszkańcami Horodenki, z którą współpracujemy…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 18 lutego 2022 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,…