Podpisanie umowy Wroclawska

Umowa na przebudowę ulicy Wrocławskiej podpisana

  Nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa, przebudowa chodników oraz nowy system odwodnienia i kanalizacji deszczowej – to najważniejsze elementy inwestycji drogowej, którą zrealizuje Powiat Brzeski.  2 marca br.  w gabinecie starosty Jacka Monkiewicza została podpisana  umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu na zadanie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Wrocławskiej w Brzegu”. W…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 3 marca 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultura, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert…