Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- turystyka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 10 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z wyłączeniem zadań finansowanych w trybie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- kultura

Brzeg, dnia 22 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Stowarzyszenie Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r., natomiast jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła niespełna miesiąc po zebraniu – 14 listopada 2013r. W marcu 2014 roku do Stowrzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice, stając się jego 21 członkiem. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska kontynuować będzie działania zainicjowane…

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brzegu

Dane organizacji: Nazwa: Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu Forma prawna: stowarzyszenie – organizacja pozarządowa Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000328871 Data rejestracji statutu: Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uchwalony przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów TPD w dniu 28 maja 2011 roku zatwierdzony i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nr NIP: 7471785582 REGON 532210441-00077…