Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 20.03.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 45/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 13.03.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 06.03.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU II KADENCJI

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU II KADENCJI   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji, trwającego od 11 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów: Agnieszka Bucma — 3…

INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU II KADENCJI

INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU II KADENCJI W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, trwającego od 11 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów: Agnieszka Bucma — 3 głosy Ilona Gwizdak…

powiat brzeski

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 35/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego  przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 32/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.…

WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU

Od dnia 11 lutego 2019 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji (I kadencja kończy się z upływem dnia 22 marca 2019 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 29/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…