logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 325/2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 11 lutego 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 319/2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje: §1…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 316/2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 28 stycznia 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – ochrona i promocja zdrowia

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje…

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/20 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:   1. Uchwała…

Pozakonkursowa oferta pn. Kresowiacy w Brzegu

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Towarzystwa Miłośników Lwowa i…

Wyniki konkursu o wyborze ofert prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021r.

OR.524.61.2020                                                                     Brzeg, dnia 12.11.2020 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021r.    Wybraną organizacją pozarządową w zakresie prowadzenia…

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…