starosta Monkiewicz i dyrektor Byczkowski

Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Powołano kolegium doradcze ds. utworzenia nowej placówki kulturalnej

  W Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu dyrektor dr Dariusz Byczkowski wręczył akty powołania członkom nowo powstałego Kolegium Doradczego ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Chodzi o zagospodarowanie obiektu dawnego Książęcego Gimnazjum, które przez wiele lat działało jako ośrodek szkolenia policji. W przyszłości budynek o bogatej tradycji historycznej i edukacyjnej ma funkcjonować jako oddział…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 468/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021…