Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 06.04.2022 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…

Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 474/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XXXV/257/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lutego…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 16.03.2022 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia

Brzeg, dnia 16.03.2022 r.       Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultura

UCHWAŁA NR 475/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

logo

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II Kadencja 2019-2022

1. Opinia PRDPP z 19.03.2019 r. 2. Posiedzenie PRDPP z 04.04.2019 r. 3. Opinia PRDPP z 24.04.2019 r. 4. Posiedzenie PRDPP z 20.05.2019 r. 5. Opinia PRDPP z 28.05.2019 r. 6. Opinia PRDPP z 25.06.2019 r. 7. Posiedzenie PRDPP z 25.06.2019 r. 8. Posiedzenie PRDPP z 19.09.2019 r. 9. Opinia PRDPP z 16.10.2019 r. 10.…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 468/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021…

Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 9 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów: Anna Głogowska — 4…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 3 marca 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultura, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert…