Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 764/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o…

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III Kadencja 2022-2025

posiedzenie PRDPP z 29.03.2022 opinia PRDPP z dnia 17.05.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 11.04.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 07.06.2022 posiedzenie z 05.09.2022 opinia PRDPP z dnia 13.09.2022 opinia PRDPP z dnia 22.09.2022 r. posiedzenie z 03.11.2022 r. opinia z 23.01.2023 posiedzenie z 06.02.2023 opinia z 29.03.2023 posiedzenie z 24.04.2023 posiedzenie z 03.10.2023 opinia z 31.10.2023…

Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 10 stycznia 2024 r.   Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego dnia 8 grudnia 2023 r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

Brzeg, dnia 5 stycznia 2024 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje należy…

Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 8 grudnia 2023 r.     Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach dwóch uzupełniających naborów kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonych w dniach odpowiednio 24 października 2023 r. i 14 listopada 2023…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego na prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2024”.

Brzeg, dnia 22 listopada 2023 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.   Lista rankingowa zgłoszonych…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

    ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 R.     PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu Organizacje Pozarządowe brak opinii   .                    …

Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 14 listopada 2023 r.     Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego w dniu 24 października 2023 r., którego celem było uzupełnienie trzech wakatów,…