logo

INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI

 

W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, trwającego od 9 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:

 

Anna Głogowska — 4 głosy

Zbigniew Jurcewicz — 7głosów

Ewa Kosowska-Korniak — 1głos

Michał Kucharski — 0 głosów

Grzegorz Kuśmierczyk — 3 głosy

Aleksandra Marcinkowska — 7 głosów

Michał Przybylski — 6 głosów

Katarzyna Szewczyk — 7 głosów

Celina Szymik — 5 głosów

Paweł Wadówka — 1 głos

Zgodnie z § 13 ust. 1 w związku z § 3 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) do rady powołuje się 8 przedstawicieli organizacji spośród kandydatów z listy, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. Ponieważ dwóch kandydatów do zajęcia ostatniego miejsca uprawniającego do członkostwa w radzie uzyskało równą liczbę głosów (1 głos), zgodnie z § 13 ust. 2 wskazanej uchwały wybór jednego z nich nastąpi w drodze losowania, które odbędzie się 4 marca 2022 r. o godz. 9:00, w pokoju nr 105 budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu.

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

Wydrukuj stronę