Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III Kadencja 2022-2025

posiedzenie PRDPP z 29.03.2022 opinia PRDPP z dnia 17.05.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 11.04.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 07.06.2022 posiedzenie z 05.09.2022 opinia PRDPP z dnia 13.09.2022 opinia PRDPP z dnia 22.09.2022 r. posiedzenie z 03.11.2022 r. opinia z 23.01.2023 posiedzenie z 06.02.2023 opinia z 29.03.2023 posiedzenie z 24.04.2023 opinia z 31.10.2023 opinia z 09.01.2024…