Brzeg, dnia 22 listopada 2023 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

Lp Pozycja

rankingowa

Nazwa i adres oferenta

 

Przyznana kwota dotacji
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
1. 1. Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

64 023,96 zł

3 166,02 zł (na edukację prawną)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
1. 1. Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

64 023,96 zł

3 166,02 zł (na edukację prawną)

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę